ALDERISME: Eldreombod Bente Lund Jacobsen skriv her om alderisme, som er stereotypiar, fordomar eller diskriminering på grunnlag av alder.
ALDERISME: Eldreombod Bente Lund Jacobsen skriv her om alderisme, som er stereotypiar, fordomar eller diskriminering på grunnlag av alder. FOTO: Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombudet

– Eldre er ikkje søte – og ikkje er dei gretne heller