OM FASTLEGEORDNINGA: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Telemark, meiner fastlegeordninga står i fare for å kollapse.
OM FASTLEGEORDNINGA: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Telemark, meiner fastlegeordninga står i fare for å kollapse. FOTO: Peter Mydske/Stortinget

– Brenn det på kjøkkenet, venter ein ikkje til brannen har spreidd seg til heile nabolaget før ein finn fram brannsløkkaren