KYRKJESATSING: Regjeringa vil prioritere å sette kyrkjene våre i stand - frå mellomalderbygg til kyrkjer av nyare dato.
KYRKJESATSING: Regjeringa vil prioritere å sette kyrkjene våre i stand - frå mellomalderbygg til kyrkjer av nyare dato. FOTO: Bø blad, arkivfoto

Tilstanden er dårleg for mange kyrkjebygg. Nå er det lys i tunellen