Astrid og Terje Dørumsgaard
ØYDELEGG NATTESØVNEN: Astrid og Terje Dørmumsgaar fortel at bråk om natta øydelegg nattesøvnen. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Lågfrekvent lyd og infralyd går inn i kroppen. Du kjenner det.