DØGNOPE MOTTAK: F.v: dagleg leiar Arve Lia, Ole Martin Espensen og Nadine Løvdal.
DØGNOPE MOTTAK: F.v: dagleg leiar Arve Lia, Ole Martin Espensen og Nadine Løvdal. FOTO: Telemark Renovasjon

Permanent godkjenning for døgnopen stasjon