FÆRRE STUDIEPLASSAR: Viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen, seier nedgang i søkjartal var som vanta. Det gjer og at tilbud omstudeiplass har ein liten nedgang i campus Bø som i USN totalt. 
 Optak USN Bø
FÆRRE STUDIEPLASSAR: Viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen, seier nedgangen i søkjartal var som venta. Det gjer òg at det er ein liten nedgang i tilbodet om studieplassar ved Campus Bø, som i USN totalt. FOTO: Nils Kalve/USN

Færre har søkt om studieplass i Bø