RÅNING: Skribenten meiner at alle som ferdast i Bøgata må ta omsyn til kvarandre.
SKADE DEI INNI BILANE: Den høge musikken kan også skade dei som sit i bilane, meiner fagfolk.
IKKJE EINIGE: Det politiske miljøet i Midt-Telemark er ikkje einige om korleis ein skal slå ned på støy frå rånarmiljøet i gata. FOTO: Øystein AkselbergBilde 1 av 2

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Meiner høg musikk også er skadeleg for dei i bilane