TIPS: Ulrikke Falch gir barn og ungdom fire konkrete tips for at dei skal oppleve at det er trygt og gøy å drive med idretten sin.
TIPS: Ulrikke Falch gir barn og ungdom fire konkrete tips for at dei skal oppleve at det er trygt og gøy å drive med idretten sin. FOTO: Seks og Politikk

Norway cup med film mot grenseoverskridande åtferd og overgrep