KRAV: Det må stillast tydlege krav til produsentar og importørar, meiner Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
KRAV: Det må stillast tydlege krav til produsentar og importørar, meiner Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. FOTO: Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

– Norge må skape mindre avfall