BER MEDLEMMAR FØLGJE MED: – Me er førstelinja ute i naturen, og kan raskt rapopotere mistenkelage funn av sjuke eller døde fuglar og dyr, seier Olav Greipstad i NJFF.
BER MEDLEMMAR FØLGJE MED: – Me er førstelinja ute i naturen, og kan raskt rapopotere mistenkelage funn av sjuke eller døde fuglar og dyr, seier Olav Greipstad i NJFF. FOTO: NJFF

Fugleinfluensaen spreier seg – jegerar bør følgje med.