BLIR FLEIRE: Befolkninga i Midt-Telemark vil auke fram mot 2050, syner tal frå SSB. Her er folk i Bøgata under Nattopent.
BLIR FLEIRE: Befolkninga i Midt-Telemark vil auke fram mot 2050, syner tal frå SSB. Her er folk i Bøgata under Nattopent. FOTO: Unni Buverud

SSB-framskriving:

Det blir fleire Midt-Telemarkingane og me blir yngre