ORDFØRARKANDIDAT:  Karin Hagen (Ap) blir ordførarkandidat i Midt-Telemark i kommunevalet neste år.

SKAL KNYTE BAND:  Karin Hagen er brubyggjar mellom kommunen og ungdomsrådet i Midt-Telemark. Ho ser fram til å få eit nært samarbeid med dei unge, slik at deira  røyst blir høyrd oftare
ER UROLEGE: Karin Hagen seier at Arbeiderpartiet er urolege for konsekvensane av dei høge straumrekningane. FOTO: Unni Buverud

Karin Hagen er ordførarkandidat i Midt-Telemark