GOD KOMPETANSE: Dei pensjonerte sjukepleiarane som har vaksinert Midt-Telemark har solid yrkesbakgrunn. F.v. Ingrid Riis Folkvord, Turid Berg Kvernes, Anne Ma Heldal, Gunhild Lønheim og Sigunn Liestøl. Brita Groven, Gunhild Slåtta og Anne Bjørg Wormsen var ikkje til stades da bildet blei tatt.

Pandemi
Korona
Vaksine
Sjukepleiarar
Pensjonert
Sprøytestikk
Vaksinestasjon
Midt-Telemark
GOD KOMPETANSE: Dei pensjonerte sjukepleiarane som har vaksinert Midt-Telemark har solid yrkesbakgrunn. F.v. Ingrid Riis Folkvord, Turid Berg Kvernes, Anne Ma Heldal, Gunhild Lønheim og Sigunn Liestøl. Brita Groven, Gunhild Slåtta og Anne Bjørg Wormsen var ikkje til stades da bildet blei tatt. FOTO: Hilde Eika Nesje

Med 23.000 stikk har desse damene vaksinert Midt-Telemark