SENTRUMSSTØY: Ein sentrumsbebuar som ikkje tør å stå fram med namn grunna redsel for represaliar, utfordrar lokale myndigheiter til å gjere noko konkret med støyproblematikken i Bø sentrum.
SENTRUMSSTØY: Ein sentrumsbebuar som ikkje tør å stå fram med namn grunna redsel for represaliar, utfordrar lokale myndigheiter til å gjere noko konkret med støyproblematikken i Bø sentrum. FOTO: Øystein Akselberg

– Me treng hjelp av myndigheitene i Bø sentrum ….NÅ!