POLITIKK PÅ FRITIDA: Helle Friis Knutzen (MDG) og Bjørn Magne Langkås (FrP) er to av mange midt-telemarkingar som brukar mykje tid i kommunestyresalen i Bø. Politikk er ein hobby som dei finn givande.  Foto: Gro B. Røiland
POLITIKK PÅ FRITIDA: Helle Friis Knutzen (MDG) og Bjørn Magne Langkås (FrP) er to av mange midt-telemarkingar som brukar mykje tid i kommunestyresalen i Bø. Politikk er ein hobby som dei finn givande. FOTO: Gro B. Røiland

I denne salen jobbar mange frivillig for lokalsamfunnet. Helle og Bjørn Magne er to av dei