PLANKARTET: Slik ser kommunens første plan for mikrohus ut. Her er det teikna inn 18 mikrohus. Plan: Asplan Viak AS
PLANKARTET: Slik ser kommunens første plan for mikrohus ut. Her er det teikna inn 18 mikrohus. Plan: Asplan Viak AS

18 mikrohus er under planlegging i Bø – slik kan tomtefeltet bli