Folkestad skule
KKJE BRA NOK TILBOD. Forfattarane av dette meiningsinnlegget hevdar at Folkestad skule manglar helsesjukepleiar.
ELDST: Folkestad skule er den eldste skulen i Midt-Telemark. FOTO: Bø blad, arkiv

Test deg sjølv: Kva kan du om hus i Midt-Telemark?