KJØPTE: Tor Gunnar Brennekåsa og Eline Møllerbråten kjøpte flott hus med tomt i Lifjell-bakkane privat av Olav Raukleiv.
KJØPTE: Tor Gunnar Brennekåsa og Eline Møllerbråten kjøpte flott hus med tomt i Lifjell-bakkane privat av Olav Raukleiv. FOTO: Anna Bugge

Eline og Tor Gunnar kjøpte draumeplassen – der har dei fiksa alt sjølv