BEKYMRA: – Eg har aldri opplevd at vasstanden har vore så låg over så lang tid i Bøelva, seier Anne Kirsti Sanda Torekåsai fiskelaget.

Laksefiske
Bøelva
Bø fiskelag
BEKYMRA: – Eg har aldri opplevd at vasstanden har vore så låg over så lang tid i Bøelva, seier Anne Kirsti Sanda Torekåsa i fiskelaget. FOTO: Anna Bugge

Fiskelaget er bekymra: – Me har aldri sett så lite vatn i elva over så lang tid