FINE TING: Helge ager mange fine ting av tre, som en kjende Telefjøla, diverse kjøkenreidskap og barnemøblar.
FINE TING: Helge Jenssen lagar mange fine ting av tre, som den kjende Telefjøla, diverse kjøkenreiskap og barnemøblar. FOTO: Unni Buverud

Helge har ikkje lenger eigen verkstad – nå blir telefjøla til i ein garasje