STØTTAR UNGDOMEN: Gro Haugerud Johansen-Thorbjørnsen meiner ein bør tenke på kor viktig rånemiljøet er for mange unge og kva det psykososiale miljøet betyr.
STØTTAR UNGDOMEN: Gro Haugerud Johansen-Thorbjørnsen meiner ein bør tenke på kor viktig rånemiljøet er for mange unge og kva det psykososiale miljøet betyr. FOTO: Gro B. Røiland

Gro talar unge rånarar si sak: – Det er veldig mykje positivt i dette miljøet