KOM MED FORSLAG: Martin Stærk (Sp) ville ha tydelegare signal til administrasjonen om å styrke barnehagesektoren. Her er han på talarstolen i siste kommunestyremøte.
KOM MED FORSLAG: Martin Stærk (Sp) ville ha tydelegare signal til administrasjonen om å styrke barnehagesektoren. Her er han på talarstolen i siste kommunestyremøte. FOTO: Øystein Akselberg

Sender bestilling til kommunesjefen: Vil ha fleire pedagogar