HEIDER: Mange frå Midt-Telemark har fått heideren. Nå er også Lars-Ingar Meyer Fjeld innlemma i rekka.
HEIDER: Mange frå Midt-Telemark har fått heideren. Nå er også Lars-Ingar Meyer Fjeld innlemma i rekka. FOTO: Gro B. Røiland

Fyrste gongen medaljen blei delt ut var i 1926. Nå har Lars-Ingar fått den