Nordre Vreim, gnr. 25, bnr. 7
Nordre Vreim, gnr. 25, bnr. 7

Denne garden har blitt delt opp mange gonger