VEDLIKEHALD: Bane Nor skal drive vedlikehald og opprusting på strekninga Mjøndalen – Nelaug.
VEDLIKEHALD: Bane Nor skal drive vedlikehald og opprusting på strekninga Kongsberg – Nelaug. FOTO: Bane Nor/Hans-Petter Lyshaug

Hektisk aktivitet i sporet – i helga går ikkje toga på Sørlandsbanen