DAMELAGET: Bak f.v.: Oppmann Leif Brekke, Hilde Kilen, Linda Nordskog, Line Kaasine, Live Strand, Annette Kåsa, Bjørg Bråthen og trenar Per Gunnar Kristoffersen. Framme f.v.: Lene Espedalen, Mona Skaret, Gry Teigen, Torill Myhre, Kristin Kaarstein, Ingrid Tveiten og Nina Ralle.
DAMELAGET: Bak f.v.: Oppmann Leif Brekke, Hilde Kilen, Linda Nordskog, Line Kaasine, Live Strand, Annette Kåsa, Bjørg Bråthen og trenar Per Gunnar Kristoffersen. Framme f.v.: Lene Espedalen, Mona Skaret, Gry Teigen, Torill Myhre, Kristin Kaarstein, Ingrid Tveiten og Nina Ralle.

Den gong damelaget i fotball var klar for andredivisjon