EKSTRA TRONG: – Det er kanskje ekstra trong for helsesjukepleiar i ungdomsskulen, seier assisterande rektor ved Bø ungdomsskule, Trine Amundsen.
EKSTRA TRONG: – Det er kanskje ekstra trong for helsesjukepleiar i ungdomsskulen, seier assisterande rektor ved Bø ungdomsskule, Trine Amundsen. FOTO: Marta Kjøllesdal

Nesten alle skular er nå utan fast helsesjukepleiar. Det bekymrar fleire