VIL GRAVLEGGE ELDREBØLGA: Wenche Halsen, 
Leiar, Senteret for 
eit aldersvenleg Noreg
VIL GRAVLEGGE ELDREBØLGA: Wenche Halsen, Leiar, Senteret for eit aldersvenleg Noreg FOTO: Pål Laukli

– La oss gravleggje eldrebølgja