GRENDESKULE: Dette biletet frå Vreim skule er truleg teke i 1898. Bak f.v. sokneprest Bøckman, lærar Eivind Forberg, Halvor Sig.son Sønstebø, neste usikker og Jørgen Sønstebø. Gutane: Sigurd H. Sønstebø, Eivind O. Haugerud, Anders A. Stykket, Olav H. Haugerud, Hans O. Plommehogget, Halvor O. Plomme­hogget, Olav E. Stykket, Olav G. Inn­leggen, Jon O. Haugerud, Erik E. Forberg og Halvor E. Forberg. Jentene: Anne Berntsdotter Moen, Margit S. Hauge­rud, Bergit J. Sønstebø, Gunhild G. Innleggen, Bergit H. Erikstein og Mari O. Plommehogget.
GRENDESKULE: Dette biletet frå Vreim skule er truleg teke i 1898. Bak f.v. sokneprest Bøckman, lærar Eivind Forberg, Halvor Sig.son Sønstebø, neste usikker og Jørgen Sønstebø. Gutane: Sigurd H. Sønstebø, Eivind O. Haugerud, Anders A. Stykket, Olav H. Haugerud, Hans O. Plommehogget, Halvor O. Plomme­hogget, Olav E. Stykket, Olav G. Inn­leggen, Jon O. Haugerud, Erik E. Forberg og Halvor E. Forberg. Jentene: Anne Berntsdotter Moen, Margit S. Hauge­rud, Bergit J. Sønstebø, Gunhild G. Innleggen, Bergit H. Erikstein og Mari O. Plommehogget.

Denne skulen heldt det gåande i nesten 100 år