FJERNA VEGETASJON: På strekninga inn mot Mannebrusvingen er er vegetasjon og trer teke bort som første etappe i bygginga.
KØYRTE RUSA: Ein mann er dømd for å ha køyrt rusa frå Skien til Vest-Telemark.

Mannen køyrde langt og vinglete midt på dagen – det fekk konsekvensar for straffa