VEKAS BARNEPRAT: Haakon spelar både el-gitar og basket.
VEKAS BARNEPRAT: Haakon spelar både el-gitar og basket. FOTO: Øystein Akselberg

Haakon (10) veit kva han vil bli når han blir vaksen