FÆRRE STUDENTAR: Det er nedgang i talet på søkarar til USN for komande studieår.
FÆRRE STUDENTAR: Det er nedgang i talet på søkarar til USN for komande studieår. FOTO: Anna Bugge (arkivfoto)

Stor forskjell på helse og trivsel blant studentar – jentene slit mest