Bøelva
Vaskarbergja 
Grivimoen
FUNNE I ELVA: Den døde kvinna blei funne i Bøelva. FOTO: Rune Digranes Bøen

Politiet har no svar på korleis kvinna som blei funnen i Bøelva døydde