NY PLAN FOR LEGETENESTER: Kommuneoverlege Kristin Sekse la i Utval for helse og velferd fram ein ny plan for legetenester i Midt-Telemark. Planen er eit svar på fastlegekrisa som også Midt-Telemark er råka av.
NY PLAN FOR LEGETENESTER: Kommuneoverlege Kristin Sekse la i Utval for helse og velferd fram ein ny plan for legetenester i Midt-Telemark. Planen er eit svar på fastlegekrisa som også Midt-Telemark er råka av. FOTO: Gro B. Røiland

Ymse kvalitet på legetenester: – Eg krympar meg når eg høyrer ein del pasienthistorier