GRØNT ER SKJØNT:-Denne grønfarga passar godt til blomsrebutikken og omgjevnadene, seier Mari Gaara off Irene Øygarden. Dei er spente på å sjå bygget ferdig måla. 
Rindegården, Bøgata
GRØNT ER SKJØNT: – Denne grønfarga passar godt til blomsterbutikken og omgjevnadane, seier Mari Gaara og Irene Øygarden. Dei er spente på å sjå bygget ferdig måla. FOTO: Unni Buverud

Nå får sentrumsbygget eit ansiktsløft – Mari og Irene fekk bestemme farga