Tingretten frikjende mannen, lagmannsretten dømde, no har Høgsterett svart