DET GULE HUS: Biletet viser Ytterbø fotografert av Carl Lind, Horten, rundt 1910. Som ein kan sjå, var inngangsdøra den gong mot gata. Dessverre veit me ikkje kven personane på biletet er.
DET GULE HUS: Biletet viser Ytterbø fotografert av Carl Lind, Horten, rundt 1910. Som ein kan sjå, var inngangsdøra den gong mot gata. Dessverre veit me ikkje kven personane på biletet er.

Dette gamle huset har truleg rekorden: Har blitt flytta mykje rundt i kommunen