INNFLYTTAR: Inga Hauglum (55) trivst veldig godt i Bø.
INNFLYTTAR: Inga Hauglum (55) trivst veldig godt i Bø.

– Eg har alt eg kan ynskje meg her, så eg ser ingen grunn til å flytte herifrå