HAR FÅTT NY JOBB: Kjetil Lie, seniorforskar, Telemarksforsking Bø. 

KJEM MED GODT NYTT: Kjetil Lie, seniorforskar  ved Telemarksforsking i Bø, har godt nytt om kommuneøkonomien. 
Kjetil Lie, seniorforskar, Telemarksforsking Bø
HAR REKNA PÅ SKATTEINNTEKTENE: – Slik er systemet, seier seniorforskar Kjetil Lie. FOTO: Arkiv, Bø blad

Kjetil har fått ny toppstilling