Innehavar av "Gullsmed Besteland", Astrid Søftestad, og medarbeidar Anne Hilde Dalbakk presenterer noko av vare­utvalet sitt.
Innehavar av "Gullsmed Besteland", Astrid Søftestad, og medarbeidar Anne Hilde Dalbakk presenterer noko av vare­utvalet sitt.

Det var da ein kunne by på kakestykke verdt 12 000 kroner