Folkestad skule
SKULESTRUKTUR: Kommunedirektøren vil diskutere skulestruktur, men har enno ikkje sagt noko om kva for skular han tenkjer på. Folkestad skule er ein av to reine kommunale barneskular. FOTO: Bø blad, arkiv

Kommunedirektøren vil sjå på skulestruktur og redusere innetemperatur