FUNGERANDE LEIAR: Torstein Fosstveit er fungerande leiar i redaksjonen for Sauherad kultursoge.
FLYTTAR ARKIV: Torstein Fosstveit fortel at Sauherad historielag nå får postadresse på Evju bygdetun. FOTO: Gro B. Røiland

Får fast postadresse på Evju som den naturlegaste plass i verda