BØ HANDELSPARK: Det er planar om stor utviding i handelsparken. Saka går no sin gang i kommunen fram mot endeleg avgjerd.
BØ HANDELSPARK: Det er planar om stor utviding i handelsparken. Saka går no sin gang i kommunen fram mot endeleg avgjerd. FOTO: Øystein Akselberg

Saka om utviding av Bø handelspark blei utsett – mangla protestar frå naboane