NOKO Å TENKE PÅ: Utval for oppvekst og kultur fekk noko på tenke på då rapporten om skulemiljø blei presentert.
NOKO Å TENKE PÅ: Utval for oppvekst og kultur fekk noko på tenke på då rapporten om skulemiljø blei presentert. FOTO: Unni Buverud

Politikarene bekymra for barns rett til å bli høyrd – koplar inn mobbeombodet.