FOR 50 ÅR SIDAN: Mykje har skjedd i Bøgata frå 1970-talet og fram til i dag.
FOR 50 ÅR SIDAN: Mykje har skjedd i Bøgata frå 1970-talet og fram til i dag. FOTO: Bø museum, Widerøe

Slik såg det ut i Bøgata sommaren 1970

Flyfoto frå Bø. Widerøe Flyselskap dreiv mykje med flyfotografering i heile Noreg på 1950-talet og fram til dei fyrste åra på 60-talet. Sel­skapet hadde over 300.000 slike bilete då dei fekk nye eigarar i 1968. I 1970 blei denne samlinga selt ut av selskapet. I dag er det Bø museum som har hand om fly­bileta med motiv frå Bø. Desse er no lagt ut på Digitalt museum.

Dette bildet er tatt over Bøgata sommaren 1970, og som me ser har det skjedd mykje med sentrum på desse åra.