Ole Klemetsen i kjent positur. Han blir fredelegare i Gullbring!
Ole Klemetsen i kjent positur. Han blir fredelegare i Gullbring!

«Gullbringveka»: Frå barneshow og klatring til Karsten Isachsen og Ole Lukkøye