FEKK FLEIRTAL: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland tok opp formannskapet sitt vedtak om å løve heile kraftutbyttet til næringslivet.
FEKK FLEIRTAL: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland tok opp formannskapet sitt vedtak om å løve heile kraftutbyttet til næringslivet. FOTO: Øystein Akselberg

Politikarane brukar pengar dei eigentleg ikkje har