STREMNINGFULLT: Tekstlesar, kor og solistar skapte god samklang og flott stemning i kyrkja.
STREMNINGFULLT: Tekstlesar, kor og solistar skapte god samklang og flott stemning i kyrkja. FOTO: Unni Buverud

Kora skapte flott stemning med ord og tonar i kyrkja