– Me må på ingen måte fordreie dei negative følgjene av cannabis-bruk