KREV UTBYGGING: Det er dette krysset fylkeskommunen meiner bør byggjast ut dersom  Bø Handelspark skal få løyve til utviding.
KREV UTBYGGING: Det er dette krysset fylkeskommunen meiner bør byggjast ut dersom Bø Handelspark skal få løyve til utviding. FOTO: Øystein Akselberg

Fylkeskommunen vil ha utbygging av dette krysset. Saka blir diskutert i kveld